Artykuły przeglądowe

Metoda oceny pokroju bydła mięsnego w Polsce
Zenon Choroszy Bogumiła Choroszy Grzegorz Grodzki Marian Stachyra Andrzej Szewczyk
3-12

Genetyka i hodowla zwierząt gospodarskich

Współzależność między dwoma systemami bonitacji pokroju ogierów półkrwi a wynikami oficjalnych prób dzielności
Marian Kaproń Iwona Janczarek Waldemar Grochowski Agata Danielewicz
13-31
Ocena wybranych cech wełny polskiej owcy górskiej odmiany barwnej
Aldona Kawęcka Anna Kosiek
33-40
Porównanie użytkowości kur nieśnych z krajowych stad zachowawczych w pięciu pokoleniach
Józefa Krawczyk Jolanta Calik
41-54
Określenie możliwości szacowania umięśnienia nóg gęsi Białych Kołudzkich® na podstawie pomiarów przyżyciowych
Kamila Kłos Zofia Sokołowicz Jakub Badowski Halina Bielińska
55-62

Środowisko, zoohigiena i technologia produkcji zwierzęcej

Walidacja metody oznaczania jodu w żywności i materiale biologicznym
Robert Gąsior Marta Szczypuła
63-73