Genetyka i hodowla zwierząt gospodarskich

Zastosowanie systemu Multiscan do oceny polimorfizmu chromosomów
Anna Kozubska-Sobocińska Ewa Słota Monika Bugno Barbara Danielak-Czech Barbara Rejduch
9-19
Przebieg stacjonarnej oceny wartości hodowlanej buhajków rasy Simental w latach 1974 - 1996
Bogumiła Kurzbauer-Choroszy Zenon Choroszy Hanna Czaja Jan Trela
21-36
Niektóre aspekty wartości użytkowej i budowy pierwiastek holsztyńsko-fryzyjskich importowanych z Francji i Niemiec
Zbigniew Puchajda Anna-Maria Szymańska Maria Czaplicka Agnieszka Filipska
37-48
Współzależność między cechami użytkowości mlecznej a wymiarami wymienia pierwiastek holsztyńsko-fryzyjskich importowanych z Francji i Niemiec
Zbigniew Puchajda Maria Czaplicka Anna-Maria Szymańska Agnieszka Filipska
49-58
Wpływ masy ubojowej królików na wydajność rzeźną oraz wybrane cechy jakościowe mięsa
Jan Zając
59-72
Wpływ genotypu i płci na jakość mięśni piersiowych gęsi białych kołudzkich
Andrzej Rosiński Teresa Skrabka-Błotnicka Janina Wołoszyn Ewa Przysiężna Gabriela Elminowska-Wenda
73-88
Wpływ genotypu i płci na jakość tłuszczu sadełkowego gęsi białych kołudzkich
Andrzej Rosiński Teresa Skrabka-Błotnicka Janina Wołoszyn Ewa Przysiężna Gabriela Elminowska-Wenda
89-98
Cechy fizyczne jaj i lipidy żółtek w stadach zachowawczych kaczek typu Pekin i Cayuga
Juliusz Książkiewicz Małgorzata Stępińska Tomasz Kisiel Julia Riedel
99-110
Porównanie masy ciała i zużycia paszy u kaczek mięsnych i piżmowych oraz ich mieszańców w okresie odchowu
Janusz Górski Barbara Witak Magdalena Pietkiewicz
111-122

Żywienie zwierząt i paszoznawstwo

Wpływ sposobu żywienia w pierwszych dniach życia na wskaźniki produkcyjne oraz na wybrane parametry charakteryzujące przewód pokarmowy u kurcząt brojlerów
Jerzy Koreleski Sylwester Świątkiewicz
123-142
Wpływ soli wapniowych kwasów tłuszczowych na wydajność i składniki mleka krów
Franciszek Brzóska Robert Gąsior Krystyna Sala Wacław Zyzak
143-157
Wpływ poziomu jodu i selenu w dawkach pokarmowych na wydajność krów i skład kwasów tłuszczowych mleka
Jacek Wrzoł Franciszek Brzóska Jan Szarek
159-173
Wpływ dodatku preparatów enzymatycznych do mieszanek na wyniki produkcyjne warchlaków
Andrzej Frankiewicz Marian Urbaniak Andrzej Potkański Mariusz Król
175-183
Wykorzystanie nasion wyki jako źródła białka w żywieniu świń i drobiu
Andrzej Potkański Andrzej Rutkowski Andrzej Frankiewicz Waldemar Kuśnierek Stanisław Mikulski
185-197
Preparat mineralno-tłuszczowy Humobentofet w tuczu jagniąt
Adolf Korniewicz Barbara Paleczek Henryk Czarnik-Matusewicz Anna Sieradzka
199-214
Pasze tradycyjne i mieszanka pełnoporcjowa wzbogacona w tłuszcz roślinny w tuczu jagniąt
Adolf Korniewicz Barbara Paleczek Henryk Czarnik-Matusewicz Anna Sieradzka
215-229
Wpływ suchej masy i dodatków fermentacyjnych na skład chemiczny i rozkład białka kiszonek z lucerny
Franciszek Brzóska Marek Pieszka Krystyna Sala
231-242

Środowisko, zoohigiena i technologia produkcji zwierzęcej

Wartość rzeźna i jakość mięsa bydła z chowu masowego z uwzględnieniem zawartości makro- i mikroelementów
Anna Litwińczuk Zygmunt Litwińczuk Joanna Barłowska Monika Kędzierska
243-254
Wpływ sezonu wycielenia i wieku matek na wyniki odchowu cieląt mięsnych
Zygmunt Litwińczuk Władysław Zalewski Przemysław Jankowski Piotr Stanek
255-264
Wpływ ściółki, posadzki i gruntu na kształtowanie warunków cieplnych w brojlerni w okresie zimowym
Wacław Bieda Mirosław Koźbiał
265-274
Przeżywalność Salmonella enteriditis w warunkach laboratoryjnych w glebie, gnojowicy i ścieku komunalnym
Halina Olszewska Zbigniew Paluszak Bożena Szejniuk
275-285
Przeżywalność bakterii Salmonella enteriditis w procesie utylizacji odpadów miejskich
Bożena Szejniuk Zbigniew Paluszak Halina Olszewska Julian P. Kluczek
287-295