Genetyka i hodowla zwierząt gospodarskich

Przypadek chimeryzmu leukocytarnego 64,XX/64,XY u klaczy rasy wielkopolskiej
Monika Bugno Ewa Słota Marek Tischner Anna Kozubska-Sobocińska
9-16
Wpływ wysiłku testowego na aktywność wybranych enzymów w surowicy krwi młodych klaczy huculskich
Maria Kulisa Marian Ormian
17-23
Rekombinacje między loci genów łańcuchów ciężkich immunoglobulin świń
Elżbieta Skiba Jan Węgrzyn Andrzej Szewczyk
25-33
Polimorfizm kwaśnej fosfatazy leukocytów oraz wskaźniki hematologiczne u krów rasy czarno-białej
Ewa Kaczmarczyk Barbara Bojarojć
35-47
Genetyczne i fenotypowe trendy cech pokrojowych koni małopolskich zapisanych do ksiąg stadnych
Marian Kaproń Mirosław Pięta Krzysztof Patkowski Helena Kaproń
49-57
Szacowanie umięśnienia tusz wieprzowych na podstawie mięsa poszczególnych wyrębów
Barbara Orzechowska Marian Różycki
59-66

Biologia, fizjologia i rozród zwierząt

Zdolność rozwojowa oraz charakterystyka kariotypów blastocyst bydlęcych uzyskanych z dojrzałych in vivo oocytów zapłodnionych plemnikami barwionymi fluorochromem Hoechst
Zdzisław Smorąg Lucyna Kątska Ewa Słota Bożenna Ryńska
67-72
Badania nad rozwojem zarodków kaczych in vitro
Marek Bednarczyk Paweł Łakota Maria Siwek Przemysław Czekalski Adam Mazanowski
73-84
Zamrażanie pozbawionego osocza nasienia królika
Piotr Gogol
85-92

Żywienie zwierząt i paszoznawstwo

Wpływ źródła jodu na jego poziom w mleku i status jodowy krów
Franciszek Brzóska Helena Pyska Mariusz Pietras Witold Wiewióra
93-103
Wpływ soli wapniowych kwasów tłuszczowych z tłuszczu zwierzęcego, oleju rzepakowego, lnianego i rybnego na wydajność i składniki mleka krów
Franciszek Brzóska Robert Gąsior Krystyna Sala Witold Wiewióra
105-117
Wpływ różnego udziału przegrzanej mączki mięsnej i obecności preparatów enzymatycznych w mieszankach paszowych na wyniki odchowu kurcząt brojlerów
Witold Szczurek Jerzy Koreleski
119-132

Środowisko, zoohigiena i technologia produkcji zwierzęcej

Mikrobiologiczne zanieczyszczenie wybranych elementów środowiska wokół fermy swiń
Leszek Tymczyna Beata Trawińska Leon Saba
133-142
Efektywność różnych technik przyżyciowych pomiarów wykorzystywanych przy ocenie umięśnienia u gęsi
Katarzyna Cywa-Benko Józefa Krawczyk Stanisław Wężyk Jan Knapik Halina Bielińska Andrzej Rosiński
143-152