Redakcja

Redaktor naczelny

prof. dr hab. Mariusz Pietras
e-mail: mariuszppietras@wp.pl
tel. +48 666 081 139

Zastępca redaktora naczelnego

prof. dr hab. Dorota Kowalska
e-mail: dorota.kowalska@izoo.krakow.pl
tel. +48 666 081 256

Sekretarz redakcji

mgr Magdalena Bielska
e-mail: magdalena.bielska@izoo.krakow.pl
tel. +48 666 081 413

Adres redakcji

Instytut Zootechniki PIB
ul. Sarego 2, 31-047 Kraków
e-mail: roczniki@izoo.krakow.pl
tel. +48 666 081 413

Redaktorzy tematyczni
 • prof. dr hab. Robert Eckert (Genetyka i hodowla zwierząt gospodarskich)
 • prof. dr hab. Monika Bugno-Poniewierska (Biologia, fizjologia i rozród zwierząt)
 • prof. dr hab. Barbara Gajda (Biologia, fizjologia i rozród zwierząt)
 • prof. dr hab. Ewa Hanczakowska (Żywienie zwierząt i paszoznawstwo)
 • prof. dr hab. Karol Węglarzy (Środowisko, zoohigiena i technologia produkcji zwierzęcej)
 • prof. dr hab. Janusz Żmija (Ekonomia i organizacja produkcji zwierzęcej)
Redaktorzy językowi
 • mgr Magdalena Bielska
 • mgr Katarzyna Skupniewicz
 • mgr Jerzy Pilawski
 • mgr Maria Frączek
 • mgr Barbara Matoga
 • mgr Mariola Kaczanowska
Redaktor statystyczny
 • dr Andrzej Szewczyk