Czasopismo

Roczniki Naukowe Zootechniki

ISSN: 0137-1657

„Roczniki Naukowe Zootechniki” to półrocznik o charakterze naukowym, wychodzący od 1974 roku. Zamieszcza prace nie tylko w języku polskim, ale także w konferencyjnych ze streszczeniami w języku angielskim, a od 2017 roku na stronie internetowej czasopisma są także całe artykuły w języku angielskim.

Roczniki publikują tylko oryginalne prace naukowe i przeglądowe z zakresu nauk zootechnicznych o zasięgu międzynarodowym i wszystkie są recenzowane przez specjalistów w danej dziedzinie z ośrodków badawczych w kraju i za granicą. Czasopismo stara się pośredniczyć w przekazywaniu najnowszych osiągnięć badań naukowych do praktyki rolniczej, a także dla studentów uczelni rolniczych.

Posiada międzynarodowy skład Rady Redakcyjnej. Wersja papierowa jest wersją pierwotną.

Czasopismo posiada 7 pkt w ocenie parametrycznej w ocenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Indeksowane: do 2013 roku przez krajową bazę danych Polish Scientific Journals Contents Agric.& Biol. Sci., obecnie przez Centrum Otwartej Nauki (CEON) ICM UW Bibliotece Nauki oraz przez AGRO oraz Index Copernicus.

Pełne teksty artykułów dostępne są on-line od 2006 roku, a spisy treści od 1999 roku.

Wydawcą jest Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, 32-083 Balice k. Krakowa