Artykuły przeglądowe

Czynniki ryzyka występowania kulawizn w stadzie bydła mlecznego
Waldemar Teter Piotr Stanek Witold Chabuz Paweł Żółkiewski Wioletta Sawicka-Zugaj
3-12

Genetyka i hodowla zwierząt gospodarskich

Parametry płodnościowe bydła simentalskiego w oparciu o indeksy i wskaźniki budowy ciała
Angelina Czubska-Stączek Piotr Wójcik Adam Lasek Marzena Cwynar
13-29
Analiza wykonania zadania ruchowego „zagalopowanie” jako przykład testu umożliwiającego optymalizację procesu treningowego
Olga Grabowska Anna Albera-Łojek Jacek Łojek
31-44
Physical location of genes encoding small heat shock proteins in the Suidae genomes
Barbara Danielak-Czech Anna Kozubska-Sobocińska Marek Babicz
45-54

Żywienie zwierząt i paszoznawstwo

Wpływ granulowanego preparatu mlekozastępczego i specjalistycznej mieszanki pełnoporcjowej na wybrane wskaźniki odchowu cieląt
Grzegorz Skrzyński Elżbieta Sowula-Skrzyńska Justyna Żychlińska-Buczek
55-67
Wpływ substytucji śruty sojowej śrutą rzepakową na masę ciała kurcząt, jakość tuszek i pozorną strawność jelitową aminokwasów
Olga Michalik-Rutkowska Franciszek Brzóska Bogdan Śliwiński Mariusz Pietras
69-93
Wpływ dodatku ekstraktów z ziół do wody pitnej na aktywność enzymów antyoksydacyjnych, poziom GSH i MDA oraz profil kwasów tłuszczowych w mięśniach kurcząt brojlerów
Iwona Skomorucha Ewa Sosnówka-Czajka Renata Muchacka
95-105
Wpływ dodatku kurkumy w paszy na wyniki produkcyjne i jakość mięsa kurcząt brojlerów
Monika Łukasiewicz Katarzyna Mucha Kamila Puppel Beata Kuczyńska Arkadiusz Matuszewski
107-119