Artykuły przeglądowe

Krótko- i średniołańcuchowe kwasy tłuszczowe w żywieniu prosiąt
Ewa Hanczakowska Agnieszka Szewczyk
3-10
Zastosowanie techniki nokautu genowego, analizy sekwencji mikrosatelitarnych oraz wszczepów sobnych myszy w mapowaniu genów odpowiedzialnych za spermatogenezę
Dorota Bederska
11-20

Genetyka i hodowla zwierząt gospodarskich

Charakterystyka struktury genetycznej polskiej owcy górskiej odmiany barwnej
Aldona Kawęcka Katarzyna Piórkowska
21-27
Polimorfizm genu kalpastatyny w populacji owiec rasy merynos polski
Magdalena Szkudlarek-Kowalczyk Ewa Wiśniewska Sławomir Mroczkowski
29-34
Parametry produkcyjne i genetyczne dwóch rodów kur rhode island white poddawanych pracy hodowlanej
Jolanta Calik
35-44

Biologia, fizjologia i rozród zwierząt

Wpływ systemów dojrzewania in vitro oocytów świni na rozwój zarodków uzyskiwanych techniką klonowania somatycznego
Marcin Samiec Maria Skrzyszowska
45-59

Żywienie zwierząt i paszoznawstwo

Efektywność wychowu cieląt otrzymujących pasze wzbogacone w glutaminę, glukozę lub maślan sodu
Barbara Niwińska Ewa Hanczakowska Karol Węglarzy
61-72
Wpływ zastosowania płynnego zakwaszacza z mieszanką typu prestarter na wyniki odchowu prosiąt
Marek Rajchert Paweł Gajewczyk Edyta Płazak
73-85
Rola wapnia i żelaza w żywieniu intensywnie użytkowanych samic królików
Agnieszka Chełmińska Dorota Kowalska
87-96

Środowisko, zoohigiena i technologia produkcji zwierzęcej

Oddziaływanie bodźców zapachowych na warchlaki w okresie okołoodsadzeniowym
Agata Szewczyk
97-104