Animal genetics and breeding

Analiza użytkowości mlecznej krów matek buhajów rasy simentalskiej
Janusz Mroczek Piotr Molenda Maria Ruda
215-222
Wpływ niektórych czynników na parametry genetyczne cech wyścigowych koni pełnej krwi angielskiej i czystej krwi arabskiej
Magdalena Sobczyńska
223-231
Analiza powiązań między dzielnością wyścigową koni czystej krwi arabskiej a punktacyjną oceną ich pokroju prowadzoną na pokazach
Krystyna Chmiel Anna Gajewska Dorota Sobczuk
233-241
Frekwencja genów odpowiedzialnych za umaszczenie w populacji kuców felińskich
Anna Stachurska Agnieszka Bruśniak Ryszard Kolstrung
243-251
Wpływ płci na profil włókien mięśniowych M. longissimus lumborum u tuczników o masie ciała 130 kg
Dorota Wojtysiak Piotr Paściak Władysław Migdał
253-260
Przydatność owcy romanowskiej w realizacji programu poprawy plenności merynosa polskiego
Jacek Sikora
261-267
Wartość użytkowa wybranych ras królików na podstawie wyników oceny stacjonarnej w latach 1998-2002
Jan Zając
269-282

The biology, physiology, reproduction, and health

Efekty pracy hodowlanej prowadzonej w kierunku doskonalenia cech rozrodu u polskich owiec nizinnych odmiany żelaźnieńskiej
Roman Niżnikowski Witold Rant
283-296
Sezonowe zmiany aktywności kwaśnych glikozydaz w jądrach kogutów
Maria Droba Bogusław Droba Dorota Błędniak
297-301
Wykorzystanie testów behawioralnych do oceny temperamentu jenotów
Dominika Fortuńska Bogusław Barabasz
303-310

Animal nutrition and feedstuffs

Wpływ poziomu energii i białka w dawce pokarmowej skarmianej w okresie dojrzewania płciowego na wzrost, kondycję i wskaźniki rozrodu jałówek rasy Simental
Krzysztof Bilik Juliusz Strzetelski Zenon Choroszy Barbara Niwińska
311-324
Skład chemiczny siary i mleka loch otrzymujących w paszy w ostatnim okresie ciąży oraz podczas laktacji dodatek sprzężonego kwasu linolowego (CLA)
Tadeusz Barowicz Marek Pieszka Mariusz Pietras Władysław Migdał
325-332
Ocena wpływu konserwantów chemicznych na wartość pokarmową kiszonki z kukurydzy, stabilność i pobranie jej w dawkach przez rosnące owce
Dariusz Hertig Andrzej Potkański Ryszard Kujawiak Magdalena Kostulak-Zielińska Sebastian Michalak
333-342
Wpływ obniżenia poziomu białka w mieszance typu grower na wyniki produkcyjne brojlerów i bilans azotu
Barbara Z. Kamińska
343-351
Wpływ poziomu lizyny w mieszankach typu starter i grower na wyniki produkcyjne oraz skład chemiczny mięsa brojlerów
Barbara Z. Kamińska
353-365
Zastosowanie suszonego wywaru z kukurydzy jako komponentu mieszanek paszowych dla kurcząt brojlerów
Sylwester Świątkiewicz Jerzy Koreleski
367-379

Behaviour, well-being, production technology, and environment

Zanieczyszczenie powietrza alkoholami, aldehydami i ketonami przez fermę bydła
Leon Saba Bożena Nowakowicz-Dębek Alina Zarębska Hanna Bis-Wencel Wioletta Wnuk
381-388
Wpływ głębokiej ściółki z trocin drzew iglastych na warunki utrzymania cieląt
Jerzy Szyndler Andrzej Kaczor
389-396
Wpływ terminu stanówki maciorek na efektywność produkcji jagniąt mlecznych w górach
Andrzej Drożdż
397-403
Jakość jaj spożywczych pozyskiwanych od kur ras rodzimych
Katarzyna Cywa-Benko Józefa Krawczyk Stanisław Wężyk
405-413