Genetyka i hodowla zwierząt gospodarskich

Porównanie struktury genetycznej aktywnej populacji krów czarno-białych z regionu kujawsko-pomorskiego i Polski Centralnej
Piotr Brzozowski Anna Sawa Krzysztof Zdziarski
5-12
Wartość rzeźna tryczków mieszańców owcy górskiej i wschodniofryzyjskiej
Andrzej Drożdż
13-22
Struktura genetyczna górskich ras owiec hodowanych w Polsce na podstawie polimorfizmu białek krwi
Andrzej Janik Wojciech Kieć Barbara Bojczuk Maciej Roborzyński
23-30
Paramery genetyczne i fenotypowe cech indeksowych i indeksy selekcyjne dla jagniąt w stadach ojcowskich
Rafał Rzepecki
31-38
Ekspresja genów BGB1, BGC1 i BMGA1 oraz synteza beta-globulin i beta-makroglobulin z epitopami BgBI, BgCI i BmgAl u jagniąt
Jan Węgrzyn Elżbieta Skiba Piotr Krzyścin
39-48
Analiza użytkowości rzeźnej królików trzech ras z uwzględnieniem ich różnej masy ubojowej
Jan Zając
49-60

Biologia, fizjologia i rozród zwierząt

Skład chemiczny kiszonek z mieszanek trawiasto-koniczynowych z udziałem Festulolium, zakiszanych z dodatkiem kwasu mrówkowego
Magdalena Kostulak-Zielińska Andrzej Potkański Jan Kryszak
61-71
Wpływ skrócenia okresu żywienia mieszanką starter oraz zróżnicowania poziomu białka w mieszance grower na wyniki produkcyjne brojlerów i bilans azotu
Barbara Z. Kamińska
73-82
Wpływ wyeliminowania mączki mięsno-kostnej z mieszanek paszowych na wyniki produkcyjne brojlerów
Barbara Z. Kamińska Bogumiła Skraba
83-90
Wpływ zawartości składników pokarmowych w mieszance pełnoporcjowej dla piskląt na późniejsze wyniki odchowu brojlerów
Jerzy Koreleski Sylwester Świątkiewicz
91-100
Wpływ preparatów barwnikowych ziołowych i syntetycznych na barwę żółtka i skład kwasów tłuszczowych
Julia Riedel Ewa Świerczewska Małgorzata Stępińska
101-112

Środowisko, zoohigiena i technologia produkcji zwierzęcej

Ocena mikroflory powietrza w cielętniku przed i po dezynfekcji
Katarzyna Budzińska Barbara Rzepczyk Adam Traczykowski
113-123
Porównanie funkcjonalności uwięziowego i wolnostanowiskowego systemu utrzymania jałowic
Juliusz Kraszewski Stefan Wawrzyńczak
125-136
Ocena infantycylizmu u lisów polarnych utrzymywanych na fermach
Adam Lasek Leszek Gacek Bogusław Barabasz
137-145
Występowanie form rozwojowych pasożytów w utylizowanych przez dżdżownice Eisenia fetida (Sav.) odchodach zwierząt futerkowych
Bogusław Nowosad Jan Zając Marta Skalska Sławomir Kornaś
147-160
Wykorzystanie dżdżownic Eisenia fetida (Sav.) do utylizacji odchodów zwierząt futerkowych
Jan Zając
161-173

Ekonomika i organizacja produkcji zwierzęcej

Ekonomiczne i regionalne czynniki kształtujące konkurencyjność polskiej produkcji mleka na rynku europejskim
Stanisława Okularczyk
175-183
Ekonomiczna wartość środowiska naturalnego Małopolski oceniana metodą kapitału ludzkiego
Stanisława Okularczyk
185-190