Genetyka i hodowla zwierząt gospodarskich

Ocena wartości hodowlanej ogierów czołowych czystej krwi arabskiej pod względem cech pokrojowych
Krystyna Chmiel Anna Gajewska Dorota Sobczuk
7-17
Dziedziczenie odcieni maści gniadej u koni
Anna Stachurska Antoni Brodacki Monika Sochaczewska
19-31
Tempo wzrostu a wartość rzeźna tuszy świń rasy złotnickiej pstrej, polskiej białej zwisłouchej i Pietram
Wojciech Kapelański Bronisław Rak Salomea Grajewska Maria Bocian
33-40
Określenie optymalnej dojrzałości rzeźnej oraz jakości mięsa i tłuszczu jagniąt mieszańców. Wyniki produkcyjne tuczu jagniąt
Wojciech Kieć Adolf Korniewicz Barbara Paleczek Henryk Czarnik-Matusewicz
41-52
Określenie optymalnej dojrzałości rzeźnej oraz jakości mięsa i tłuszczu jagniąt mieszańców. Ocena rzeźna oraz jakość mięsa i tłuszczu
Wojciech Kieć Adolf Korniewicz Barbara Paleczek Henryk Czarnik-Matusewicz
53-71
Przydatność do tuczu i ocena rzeźna jagniąt z dwustopniowego krzyżowania owiec merynosowych z trykami rasy romanowskiej i Berrichonne
Wojciech Kieć Adolf Korniewicz Barbara Paleczek Henryk Czarnik-Matusewicz
73-88
Efekty pracy hodowlanej prowadzonej w kierunku doskonalenia cech rozrodu u wrzosówki polskiej
Roman Niżnikowski Witold Rant Maria Zalińska Agnieszka Żabicka Joanna Stachowiak
89-103
Cechy reprodukcyjne i mięsne mieszańców potrójnych z udziałem gęsi gęgawych
Adam Mazanowski Krystian Dziadek Marek Adamski
105-120
Ocena cech mięsnych mieszańców poczwórnych gęsi uzyskanych z obukierunkowego krzyżowania mieszańców z udziałem gęgawych z gęsiorami lub gęsiami słowackimi
Adam Mazanowski Krystian Dziadek
121-135

Biologia, fizjologia i rozród zwierząt

Aktywność ß-N-acetyloheksozaminidazy i ß-galaktozydazy w plazmie nasienia poszczególnych kogutów w cyklu rocznym
Maria Droba
137-143
Odchów cieląt żywionych dawkami z różnym udziałem mieszanki ziołowej
Juliusz Kraszewski Stefan Wawrzyńczak Marek Wawrzyński
145-154

Żywienie zwierząt i paszoznawstwo

Wpływ wyciągu z ziół na poziom wybranych makroelementów w surowicy krwi cieląt
Teresa Bombik Elżbieta Bombik Hanna Bis-Wencel Leon Saba
155-165
Wpływ intensywnego i ograniczonego żywienia loch w okresie zasuszania przy 42-dniowej laktacji na zmiany masy ciała i otłuszczenia oraz wyniki użytkowości rozpłodowej
Anna Rekiel Justyna Więcek Józef Kulisiewicz
167-181
Wpływ metody żywienia jagniąt mieszańców merynosa z rasami plennymi i mięsną na wartość tuczną i rzeźną przy tuczu do masy ciała 20-30 kg
Maciej A. Osikowski Bronisław Borys
183-198
Próba użycia suszu z grzybni poantybiotykowej w żywieniu kurcząt brojlerów i kur nieśnych
Jerzy Koreleski Sylwester Świątkiewicz Maria Kuchta Janusz Rząsa
199-210
Ocena wpływu zróżnicowanego poziomu witaminy E w mieszance paszowej na zawartość alfa-tokoferolu w niektórych tkankach oraz wyniki odchowu kurcząt brojlerów
Maciej Młodkowski Krystyna Ślusarczyk Sylwester Świątkiewicz Maria Kubicz
211-218
Zastosowanie całego ziarna pszenicy i jęczmienia w żywieniu kurcząt rzeźnych
Karol Kucharski Andrzej Rutkowski Adam Kochański
219-227
Efektywność różnego stopnia rozdrobnienia pasz w żywieniu nutrii
Michał Gedymin Ryszard Cholewa
229-240

Środowisko, zoohigiena i technologia produkcji zwierzęcej

Badania emisji chemicznych zanieczyszczeń powietrza w fermie niosek reprodukcyjnych
Leszek Tymczyna Henryk Malec Justyna Odój
241-247
Ocena występowania laseczek beztlenowych w paszy i pomiocie w czasie odchowu kurcząt brojlerów
Szymon Kluczek
249-257
Wartość pokarmowa kiszonek z traw w zależności od technologii zbioru
Franciszek Brzóska Barbara Brzóska Witold Wiewióra
259-270
Efektywność produkcji kiszonek z traw przy użyciu przyczep zbierających
Franciszek Brzóska Wacław Zyzak
271-279
Badanie sanitarno-higieniczne środowiska zakładu mięsnego
Halina Olszewska Zbigniew Paluszak
281-292

Ekonomika i organizacja produkcji zwierzęcej

Efektywność produkcyjno-ekonomiczna tuczu trzody chlewnej w zależności od masy ubojowej tuczników
Janusz Mroczek Maria Ruda
293-299
Zmienność cen skupu żywca wieprzowego w latach 1992-1999 i jej wpływ na udział producentów rolnych w cenie detalicznej wyrobów mięsnych
Małgorzata Juchniewicz
301-317
Wpływ długości czasu odchowu i genotypu na ekonomiczną efektywność produkcji kurcząt brojlerów
Józefa Krawczyk Stanisław Wężyk
319-328