Genetyka i hodowla zwierząt gospodarskich

Porównanie cech tucznych, rzeźnych oraz jakości mięsa królików różnych ras i ich mieszańców
Jan Zając
9-23
Ocena cech mięsnych czterorodowych kaczek mieszańców
Adam Mazanowski Juliusz Książkiewicz Tomasz Kisiel
25-43

Żywienie zwierząt i paszoznawstwo

Wpływ poziomu żywienia jałówek mieszańców rasy czarno-białej z holsztyńsko-fryzyjską w okresie dojrzewania płciowego na ich wzrost i rozwój
Krzysztof Bilik Barbara Niwińska Stanisław Osięgłowski Piotr Gogol
45-62
Wpływ poziomu żywienia jałówek mieszańców rasy czarno-białej z holsztyńsko-fryzyjską w okresie dojrzewania płciowego na ich użytkowość rozrodczą i mleczną
Krzysztof Bilik Barbara Niwińska Stanisław Osięgłowski
63-81
Wpływ lizawek solnych z mikroelementami na poziom tych pierwiastków w surowicy krwi i mleku krów
Franciszek Brzóska Alicja Łojewska Barbara Brzóska Wacław Zyzak
83-92
Wpływ preparatu Lactamyl na skład chemiczny, zawartość energii i białka strawnego w kiszonkach z surowych ziemniaków i zbóż dla świń
Franciszek Brzóska Krystyna Zielińska
93-103
Przyswajalność składników mineralnych u owiec żywionych paszami tradycyjnymi i mieszankami pełnoporcjowymi z udziałem Humobentofetu
Barbara Paleczek Adolf Korniewicz Stefania Kinal
105-118
Wpływ metody żywienia jagniąt mieszańców merynosa z rasami plennymi i mięsną na wartość tuczną i rzeźną przy tuczu do wyższych standardów wagowych (30-40 kg)
Bronisław Borys Maciej A. Osikowski
119-135
Wpływ nawożenia i zagospodarowania pastwisk na efektywność odchowu i tuczu jagniąt
Czesława Klęczek Irena Skrzyżala Karol Węglarzy
137-144
Wpływ tłuszczu paszowego na wybrane wskaźniki odchowu, ilość i jakość tłuszczu w mięśniu piersiowym oraz lipoproteiny osocza krwi kurcząt brojlerów
Ryszard K. Pisarski Henryk Malec
145-153
Wpływ poziomu i źródła cynku na wyniki produkcyjne i bioprzyswajalność Zn u kurcząt brojlerów w starterowym okresie dchowu
Sylwester Świątkiewicz Jerzy Koreleski Lucyna Telk
155-173
Porównanie wartości pokarmowej lucerny mieszańcowej (Medicago media Pers.) oraz wielolistnej formy lucerny siewnej (Medicago sativa L.) w zależności od pokosu i roku użytkowania
Julita Maciejewicz-Ryś Elżbieta Pisulewska Tadeusz Zając
175-187

Środowisko, zoohigiena i technologia produkcji zwierzęcej

Wpływ wieku pierwszego zacielenia na produkcyjność krów rasy czarno-białej
Piotr Wójcik
189-198
Wpływ substytucji śruty jęczmiennej śrutą pszenżytnią w mieszankach treściwych dla krów na wydajność, skład i właściwości fizykochemiczne mleka oraz koszty jego pozyskiwania
Juliusz Kraszewski Jacek Kozłowski Bogumiła Kapłon
199-211
Wpływ wieku i sezonu wycielenia jałowic ras mięsnych na dalsze ich użytkowanie rozpłodowe oraz wyniki odchowu cieląt
Zygmunt Litwińczuk Piotr Stanek Przemysław Jankowski
213-224
Przyrosty dzienne i wartość rzeźna tuczników żywionych paszami z dodatkiem substancji zapachowych
Anna Litwińczuk Jan Buczma
225-237
Jakość mięsa tuczników żywionych systemem dawkowanym lub do woli mieszankami pasz zawierającymi substancje zapachowe
Anna Litwińczuk Jan Buczma
239-251

Ekonomika i organizacja produkcji zwierzęcej

Udział producentów rolnych w cenie detalicznej wybranych produktów mięsnych
Małgorzata Juchniewicz
253-266