Genetyka i hodowla zwierząt gospodarskich

Wybrane wskaźniki biometryczne w okresie wzrostu źrebiąt pełnej krwi angielskiej. Oddziaływanie środowiska (stadniny) na wzrost klaczek i ogierków
Maria Kulisa Jarosław Łuszczyński
9-19
Wybrane wskaźniki biometryczne w okresie wzrostu źrebiąt pełnej krwi angielskiej. Współzależność między dzielnością wyścigową a parametrami wzrostu
Maria Kulisa Jarosław Łuszczyński
21-29
Polimorfizm niektórych białek osocza w populacji kuców felińskich
Ewald Sasimowski Anna Nogaj Ryszard Kolstrung Sławomir Pietrzak Jerzy Nogaj
31-41
Przebieg porodu, wielkość i żywotność cieląt w zależności od wymiarów ciała krów
Zenon Nogalski Janusz Klupczyński Jan Miciński
43-57
Porównanie wartości rzeźnej tuczników pochodzących od knurów różnych ras na podstawie wyników oceny prowadzonej w zakładach mięsnych
Robert Eckert Barbara Orzechowska Tadeusz Blicharski
59-67
Mleczność owiec górskich i ich mieszańców F1 z trykami wschodnio-fryzyjskimi
Andrzej Drożdż
69-77
Funkcje rozrodcze owiec rasy Bergschaf oraz Weisse Alpenschaf
Wiesław Kareta Maciej Roborzyński Mirosław Cegła
79-88
Analiza wzrostu masy ciała kurcząt brojlerów z zastosowaniem wielomianowych krzywych wzrostu
Mirosława Wesołowska-Janczarek Agata Grużewska
89-96

Żywienie zwierząt i paszoznawstwo

Pobranie składników pokarmowych przez krowy mamki i cielęta mieszańce wielorasowe oraz ocena wyników ich żywienia według systemu INRA w okresie letnim i zimowym
Juliusz Strzetelski Krzysztof Bilik Katarzyna Krawczyk Romuald Ostrowski Zenon Choroszy Elżbieta Lipiarska Katarzyna Maciaszek Barbara Niwińska
97-121
Zastosowanie wyciągu z ziół w żywieniu cieląt do trzech miesięcy życia
Ryszard Stenzel Leon Saba Kazimierz Wideński Witold Chabuz
123-131
Wpływ skarmiania mieszanki ziołowej na wyniki wychowu cieląt
Stefan Wawrzyńczak Juliusz Kraszewski Marek Wawrzyński Jacek Kozłowski
133-142
Rybny koncentrat tłuszczowo-mineralny (RKT-M) w żywieniu tuczników
Adolf Korniewicz Zbigniew Dobrzański Roman Kołacz Stanisław Tronina Daniel Korniewicz Henryk Czarnik-Matusewicz
143-160
Wpływ udziału ziarna jęczmienia o zróżnicowanej zawartości skrobi i cukrów nieskrobiowych w paszy oraz dodatku enzymów na wyniki produkcyjne kurcząt brojlerów
Jerzy Koreleski Sylwester Świątkiewicz Eugeniusz Hadula
161-178

Środowisko, zoohigiena i technologia produkcji zwierzęcej

Zachowanie kopulacyjne lisów polarnych niebieskich o różnym temperamencie
Leszek Gacek Bogusław Barabasz
179-193
Wpływ dodatkowego wyposażenia klatek na jakość pozyskanych skór jenotów
Małgorzata Piórkowska Andrzej Zoń Paweł Bielański Jan Zając
195-202
Wpływ czynników środowiskowych na stężenie wybranych mikroelementów w tkankach i narządach zajęcy
Elżbieta Bombik Antoni Bombik
203-216
Wykorzystanie gruntowego wymiennika ciepła pod brojlernią do optymalizacji jej warunków termicznych
Wacław Bieda Mirosław Koźbiał
217-228
Ocena stężenia odorów w procesie inkubacji jaj kurzych
Leszek Tymczyna Leon Saba Henryk Malec Anna Maińska
229-237
Energochłonność produkcji kiszonek przy użyciu sieczkarni zbierających
Franciszek Brzóska Gustaw Michna Wacław Zyzak Władysław Brejta
239-249