Genetyka i hodowla zwierząt gospodarskich

Efektywność odchowu indyków rzeźnych średniociężkich różnego pochodzenia
Helena Puchajda Andrzej Faruga
55-63
Analiza struktury rodowodowej buhajów rasy polskiej czerwonej urodzonych w latach 1973 - 1988
Joanna Kania-Gierdziewicz Andrzej Żarnecki
11-21
Długość użytkowania krów w przekształconej na typ mleczny populacji bydła czarno-białego i czerwono-białego
Ryszard Ziemiński
23-38
Charakterystyka polskiej owcy nizinnej na podstawie analizy wybranych stad na Podlasiu
Roman Niedziółka
39-53
Ultrastruktura skorup i budowa makroskopowa jaj gęsi białych kołudzkich i biłgorajskich
Helena Puchajda Krzysztof Pudyszak Emilia Mróz Katarzyna Cywa-Benko
65-78
Wyniki odchowu poczwórnych mieszańców gęsi wytworzonych z udziałem gęsi białych kołudzkich
Adam Mazanowski Grzegorz Szukalski
79-97
Porównanie wartości hodowlanej kur nieśnych, szacowanej na podstawie indeksu rodzinowego i modelu zwierzęcia
Marek Bednarczyk Krzysztof Kiełczewski Tomasz Szwaczkowski
99-114
Badania nad genetycznym zróżnicowaniem zachowawczych ras kur
Stanisław Wężyk Katarzyna Cywa-Benko Maria Siwek Marek Bednarczyk Jolanta Calik
115-127

Biologia, fizjologia i rozród zwierząt

Wskaźniki hematologiczne krwi oraz zmiany histopatologiczne wątroby i nerek u lisów polarnych żywionych dawką z dodatkiem koncentratu Grower R-075
Manfred O. Lorek Tadeusz Rotkiewicz Andrzej Gugołek Marek Podbielski
129-139
Porównanie wyników reprodukcji gęsi mieszańców i gęsi białych kołudzkich w drugim okresie nieśności
Adam Mazanowski Grzegorz Szukalski
141-156

Żywienie zwierząt i paszoznawstwo

Skuteczność bakteryjnego preparatu Probios w żywieniu intensywnie opasanych buhajków
Krzysztof Bilik Juliusz Strzetelski Stanisław Osięgłowski Katarzyna Maciaszek
157-167
Wpływ różnych preparatów bakteryjnych na wydajność i składniki mleka krów
Krzysztof Bilik Juliusz Strzetelski Stanisław Osięgłowski Janusz Milewski
169-177
Wpływ absorbentu soków i dodatków kiszonkowych na pobranie kiszonki z trawy, wydajność krów i skład mleka
Franciszek Brzóska Marek Pieszka Wacław Zyzak
179-192
Efekty kliniczne i produkcyjne podawania zeolitu naturalnego w zaburzeniach metabolicznych u krów mlecznych i bydła opasowego
Adam Stec Zbigniew Pomorski Łukasz Kurek Maria Studzińska Krystyna Bobrowska-Krajewska Hanna Dufaj-Zemła
193-206
Badania nad przydatnością włóknistej frakcji śruty rzepakowej w opasaniu młodego bydła
Stefan Wawrzyńczak Juliusz Kraszewski Marek Wawrzyński Jacek Kozłowski
207-217
Wpływ enzymów paszowych na skład chemiczny mięśnia piersiowego kurcząt
Lidia Kondzielska Ryszard K. Pisarski
219-230
Wpływ żywienia piskląt w pierwszym dniu życia oraz poziomu składników pokarmowych w mieszance paszowej typu finiszer na wyniki odchowu kurcząt brojlerów
Jerzy Koreleski Sylwester Świątkiewicz
231-246
Wpływ obniżenia lepkości treści jelita cienkiego na wskaźniki produkcyjne u kurcząt brojlerów
Witold Szczurek Jerzy Koreleski Sylwester Świątkiewicz
247-264
Wpływ preparatu mineralno-tłuszczowego Humobentofet na wyniki produkcyjne i wskaźniki hematologiczne krwi u 9-tygodniowych kaczek
Adam Mazanowski Helena Kontecka Zbigniew Dobrzański
265-277
Wpływ dodatku kwasu mlekowego lub świeżej masy bakterii fermentacji mlekowej na jakość i wartość pokarmową kiszonki z traw łąkowych
Romuald Ostrowski
279-287
Zawartość podstawowych składników pokarmowych w ziarnie różnych mieszańców kukurydzy
Adolf Korniewicz Irena Kosmala Henryk Czarnik-Matusewicz Barbara Paleczek
289-303
Wpływ śruty jęczmiennej, kwasu mrówkowego i bakterii kwasu mlekowego na skład chemiczny i rozkład białka kiszonek z lucerny
Franciszek Brzóska Marek Pieszka Krystyna Sala
305-317
Wpływ dodatku metioniny na wartość odżywczą białka krajowych odmian bobiku (Vicia faba L.)
Julita Maciejewicz-Ryś Krystyna Ślusarczyk Teresa Ernest
319-329

Środowisko, zoohigiena i technologia produkcji zwierzęcej

Przydatność technologiczna mleka krów rasy Simental 331
Tadeusz Grega Marek Sady Juliusz Kraszewski
331-339
Zawartość metali ciężkich w tkankach świń z rejonu oddziaływania przemysłu miedziowego
Roman Kołacz Zbigniew Dobrzański Bożena Króliczewska Piotr Kołodziej
341-349
Opracowanie nowego sposobu ochrony prosiąt przed przygnieceniem przez maciorę w tradycyjnym kojcu porodowym
Ewa Matuszewska Jacek Walczak
351-360
Wpływ zasobności środowiska na stężenie wybranych makroelementów w tkankach i narządach zajęcy
Elżbieta Bombik Antoni Bombik
361-374
Wpływ warunków środowiskowych na wzrost królików niektórych ras i ich użytkowość rzeźną
Paweł Bielański
375-393
Wpływ różnych rozwiązań techniczno-technologicznych na efektywność odchowu kurcząt brojlerów
Józefa Krawczyk Eugeniusz Herbut Stanisław Wężyk Katarzyna Cywa-Benko
395-402

Ekonomika i organizacja produkcji zwierzęcej

Koszty i dochodowość produkcji mleka w gospodarstwach specjalistycznych
Agnieszka Tyburcy
403-411
Efektywność produkcyjna i ekonomiczna pasz w hodowlano-towarowym stadzie owiec
Kazimierz Korman Maciej A. Osikowski
413-425
Efekt ekonomiczny zastosowania substytutów pasz w odchowie jagniąt
Stanisława Okularczyk Adolf Korniewicz Barbara Paleczek
427-436