Genetyka i hodowla zwierząt gospodarskich

Charakterystyka struktury genetycznej bydła rasy czerwonej polskiej na podstawie badań grup krwi
Tadeusz Rychlik Maria J. Duniec Marian Duniec Mariusz Kościelny
11-22
Ekspresja i crossing over genów łańcuchów ciężkich immunoglobulin u świń z translokacją rcp (7;13)(q13;q46)
Jan Węgrzyn Elżbieta Skiba Barbara Danielak-Czech
23-32
Liczebność miotów pochodzących od loch rasy Duroc, Hampshire i Pietrain kojarzonych w czystości rasy oraz z knurami innych ras
Barbara Orzechowska Aurelia Mucha
33-40
Antygenowy marker beta-makroglobulin owiec - epitop Nsl
Elżbieta Skiba Jan Węgrzyn
41-47
Genetyczna charakterystyka hodowanych w Polsce owiec rasy Mouton Charollais i ich mieszańców z merynosem polskim
Tadeusz Rychlik Maria J. Duniec
49-59
Wpływ genotypu i płci na wybrane parametry jakości mięsa jagniąt
Urszula Kaczor Jerzy Łącki Stefan Ciuryk Edward Wierzchoś
61-72
Markery chromosomowe w kariotypie owcy olkuskiej
Sylwia Derlatka Elżbieta Kubień
73-81
Charakterystyka immunologiczna dwóch ras kóz utrzymywanych w Polsce
Urszula Kaczor Tadeusz Rychlik Marian Ormian Maciej Murawski
83-91
Ocena podobieństwa genetycznego stad rodzicielskich kur mięsnych pochodzących z tego samego zestawu hodowlanego
Marek Bednarczyk Maria Siwek
93-104
Ultrastruktura jąder buhajów o kariotypie 60,XX/60,XY wywodzących się z ciąż bliźniaczych różnopłciowych
Paweł S. Sysa Barbara Rejduch Ewa Słota Magdalena Matuszewska
105-114

Biologia, fizjologia i rozród zwierząt

Integralność błon komórkowych plemników buhaja barwionych podwójnie związkami SYBR14 i PI oceniana za pomocą mikroskopu fluorescencyjnego i cytometru przepływowego
Michał Bochenek Andrzej Laszczka Janusz Sławiński Maria Skrzyszowska Barbara Szczęśniak-Fabiańczyk
115-125
Czynniki wpływające na efektywność uzyskiwania połówek zarodków z poddawanych perforacji osłonki blastocyst bydlęcych wyprodukowanych in vitro
Lucyna Kątska Yasuo Shioya Naoki Takenouchi Maria Skrzyszowska
127-135
Wpływ dodatku witaminy A i β-karotenu do dawek pokarmowych na wydajność rozrodczą loszek
Jolanta Paschma Barbara Gajda
137-148
Przeżywalność witryfikowanych blastocyst świńskich uzyskanych in vivo i in vitro.
Barbara Gajda Zdzisław Smorąg
149-154
Czynniki wpływające na produkcję zygot u superowulowanych loszek: analiza wyników 7 lat badań
Zdzisław Smorąg Barbara Gajda Jacek Jura Maria Skrzyszowska Jarosław Pasieka
155-161
Synchronizacja rui i superowulacja u kóz
Wiesław Kareta Zdzisław Smorąg Barbara Gajda Jacek Jura Mirosław Cegła
163-171
Tworzenie osłonki mucynowej oraz rozwój in vivo poddanych mikroiniekcji DNA nie hodowanych i hodowanych zygot króliczych
Zdzisław Smorąg Jacek Jura Barbara Gajda Maria Skrzyszowska
173-179
Rozwój in vitro sklonowanych zarodków króliczych; wpływ wieku zarodka-dawcy jąder komórkowych oraz wstępnej aktywacji oocytu-biorcy
Maria Skrzyszowska Zdzisław Smorąg
181-189
Cechy reprodukcyjne kaczek z rodów matecznych w dwóch okresach nieśności i cechy mięsne ich potomstwa
Adam Mazanowski Juliusz Książkiewicz Grzegorz Szukalski
191-203
Cechy reprodukcyjne kaczek z rodów ojcowskich w dwóch okresach nieśności i cechy mięsne ich potomstwa
Adam Mazanowski Juliusz Książkiewicz Tomasz Kisiel
205-217
Zastosowanie metody pulse processing w celu wyeliminowania efektu soczewkowania fluorescencji w trakcie cytometrycznego seksowania nasienia
Michał Bochenek
219-226

Żywienie zwierząt i paszoznawstwo

Wpływ inhibitora fermentacji, absorbentu soków i podsuszania mieszanki koniczyny z trawami na efektywność opasania buhajków, jakość tusz i skład mięsa
Franciszek Brzóska Robert Gąsior Władysław Brejta
227-238
Efektywność produkcji kiszonek z całych roślin zbożowych i ocena ich jakości oraz wpływu skarmiania na wydajność i skład mleka krów
Czesława Klęczek Stefan Wawrzyńczak Karol Węglarzy Juliusz Kraszewski
239-248
Wyniki tuczu i wartość mięsna świń żywionych paszą z dodatkiem soli wapniowych kwasów tłuszczowych oleju lnianego
Tadeusz Barowicz Mariusz Pietras
249-261
Efektywność dodatku betainy i organicznych połączeń chromu w tuczu świń żywionych do woli lub ograniczonymi dawkami paszy
Ewa Hanczakowska Jerzy Urbańczyk Małgorzata Świątkiewicz
263-274
Efektywność preparatu mineralno-tłuszczowego Humobentofet w żywieniu knurów i loszek
Daniel Korniewicz Adolf Korniewicz Zbigniew Dobrzański Roman Kołacz Henryk Czarnik-Matusewicz Barbara Paleczek
275-289
Efektywność żywieniowa wybranych mikroorganizmów probiotycznych u kurcząt brojlerów
Franciszek Brzóska Roman Grzybowski Krystyna Stecka Marek Pieszka
291-301
Zastąpienie antybiotyków probiotykami w żywieniu kurcząt brojlerów
Franciszek Brzóska Roman Grzybowski Krystyna Stecka Marek Pieszka
303-315
Wpływ różnych białek w niskotłuszczowych dawkach dla szczurów na poziom cholesterolu we krwi
Piotr Hanczakowski Beata Szymczyk
317-328
Rozpuszczalność białka w KOH jako wskaźnik rozkładu białka poekstrakcyjnej śruty rzepakowej w żwaczu
Paweł Dakowski Lucyna Buraczewska Teresa Żebrowska
329-337
Wpływ kwasu mrówkowego i preparatów biologicznych na jakość kiszonek z traw, rozkład białka i włókna w czasie fermentacji oraz na rozkład żwaczowy suchej masy i związków azotowych
Robert Gąsior Franciszek Brzóska
339-351
Wpływ kwasu mrówkowego i preparatów biologicznych na jakość kiszonek z traw zakiszanych z dodatkiem śruty jęczmiennej, na rozkład białka i włókna w czasie fermentacji oraz trawienie in sacco
Robert Gąsior Franciszek Brzóska
353-364

Środowisko, zoohigiena i technologia produkcji zwierzęcej

Warunki bytowania i przyrosty masy ciała tuczników utrzymywanych na różnych ściółkach
Andrzej Kaczor Jerzy Szyndler
365-376
Wpływ chronicznego stresu wysokiej temperatury na aktywność tarczycy i tempo metabolizmu u kurek i kogutków brojlerów
Zofia Sokołowicz Eugeniusz Herbut
377-383

Ekonomika i organizacja produkcji zwierzęcej

Koszty produkcji mleka w wybranych gospodarstwach rodzinnych
Stanisława Okularczyk
385-396