Genetyka i hodowla zwierząt gospodarskich

Wzrost, mięsność i wielkość jąder młodych knurów linii 990 oraz mieszańców tej linii z rasą Duroc i Pietrain
Roman Czarnecki Marian Różycki Marian Kamyczek Krystian Dziadek Maria Kawęcka Barbara Delikator Jacek Owsianny
11-19
Określenie wpływu występowania rui u loszek na ich cechy tuczne
Barbara Orzechowska Aurelia Mucha
21-28
Wpływ genotypu i płci na niektóre cechy jakościowe mięsa króliczego
Jan Zając
29-39
Ocena cech mięsnych odchowywanych intensywnie mieszańców gęsi z rodów doświadczalnych w porównaniu z gęsią białą kołudzką
Adam Mazanowski
41-54
Wyniki reprodukcji gęsi ze stad rezerwy genetycznej i gęsi białych kołudzkich w dwóch okresach nieśności
Adam Mazanowski Krzysztof Kiełczewski
55-72
Porównanie wyników odchowu 12-tygodniowych mieszańców z kojarzenia gęsiorów i gęsi z rodów doświadczalnych z wynikami odchowu gęsi białej kołudzkiej
Adam Mazanowski
73-86
Porównanie wyników tuczonych owsem 17- i 24-tygodniowych mieszańców gęsi z rodów doświadczalnych i gęsi białych kołudzkich
Adam Mazanowski
87-102

Biologia, fizjologia i rozród zwierząt

Wstępne wyniki inseminacji polskich owiec górskich nasieniem tryków rasy Bergschaf
Wiesław Kareta Maciej Roborzyński Mirosław Cegła Wincenty Kmak
103-110

Żywienie zwierząt i paszoznawstwo

Zastosowanie enzymów proteolitycznych do określania tempa degradacji białka pasz w żwaczu
Irena Kosmala
111-124
Wpływ różnych gatunków zbóż paszowych i postaci fizycznej ziarna na efektywność opasania, parametry tusz i skład mięsa buhajków
Franciszek Brzóska Władysław Brejta Robert Gąsior
125-139
Wpływ rodzaju kiszonki z traw, poziomu paszy treściwej i dodatku nasion lnu na efektywność opasania buhajków oraz jakość tusz i skład mięsa
Franciszek Brzóska Władysław Brejta Robert Gąsior
141-154
Wpływ kiszonego ziarna jęczmienia na wyniki opasania buhajków
Eugeniusz Malinowski
155-163
Wartość pokarmowa kiszonki z wilgotnego ziarna jęczmienia
Eugeniusz Malinowski
165-172
Strawność składników pokarmowych w mieszance z udziałem nasion roślin strączkowych i preparatu multienzymatycznego oraz bilans azotu u rosnących świń
Waldemar Kuśnierek Andrzej Potkański Andrzej Frankiewicz
173-183
Wyniki odchowu kaczek żywionych mieszankami z udziałem preparatu mineralno - tłuszczowego Humobentofet
Adam Mazanowski Zbigniew Dobrzański Grzegorz Szukalski
185-197
Zakiszanie świeżej lucerny z dodatkiem kwasu mlekowego, cukru oraz gęstwy zawierającej bakterie fermentacji mlekowej
Romuald Ostrowski
199-207
Skład chemiczny i rozkład w żwaczu białka ogólnego oraz suchej masy kiszonek z lucerny
Helena Kruczyńska Hanna Król
209-218

Środowisko, zoohigiena i technologia produkcji zwierzęcej

Zawartość metali ciężkich (Pb i Cd) w mleku towarowym produkowanym w rejonach przemysłowych i typowo rolniczych
Anna Litwińczuk Anna Drozd-Janczak Mariusz Florek Agnieszka Filozof
219-228
Wpływ kantaksantyny na barwę żółtka jaj kurzych w zależności od zawartości pigmentów żółtych w paszy
Maria Kuchta Ewa Gornowicz Jerzy Koreleski
229-241
Wpływ systemu żywienia na produkcyjność kurcząt brojlerów
Anna Chołocińska Stanisław Wężyk
243-253