Artykuły przeglądowe

Nasienie seksowane. Przyczyny obniżonej płodności i możliwości precyzyjnej oceny jakości
Piotr Gogol
3-8
Importance of factors in the process of stimulating and maintaining lactation in seasonal sheep
Edyta Molik Michał Błasiak Karolina Nahajło
9-17

Genetyka i hodowla zwierząt gospodarskich

Zastosowanie metody rekomendowanej przez EURL-AP do wykrywania DNA przeżuwaczy w paszy i mięsie
Małgorzata Natonek-Wiśniewska Piotr Krzyścin
19-24

Żywienie zwierząt i paszoznawstwo

Wpływ enzymów paszowych na produkcyjność, jakość tuszek oraz strawność jelitową aminokwasów u kurcząt brojlerów żywionych dietami zawierającymi poekstrakcyjną śrutę rzepakową
Franciszek Brzóska Bogdan Śliwiński
25-48
Wpływ owsa nieoplewionego na parametry tuczne, rzeźne i wybrane wskaźniki krwi Gęsi Białych Kołudzkich®
Halina Bielińska Mariusz Pietras Sylwia Orczewska-Dudek Rafał Sandecki Kamila Kłos
49-58
Wpływ mieszanek paszowych zawierających ekstrudowany makuch soi niezmodyfikowanej genetycznie na masę ciała, jakość tuszek i strawność aminokwasów u brojlerów
Józef Śliwa Franciszek Brzóska
59-87
Zawartość selenu w mleku spożywczym w Polsce
Franciszek Brzóska Bogdan Śliwiński Mariusz Pietras
89-98

Środowisko, zoohigiena i technologia produkcji zwierzęcej

Kształtowanie się wybranych parametrów jakościowych mleka owcy olkuskiej poprzez wypas na murawach kserotermicznych z klasy Festuco-Brometea
Kamila Musiał Jacek Walczak Joanna Pawłowska
99-112